Testside opplæring

_DSC5698_2000.jpg

Om Gloppenadvokat

Vi har lang erfaring med sal av einebustader/leilegheiter, gardseigedomar og fritidseigedomar i heile distriktet, med Gloppen som kjerneområdet.

Vi kjenner marknaden svært godt og er opptatt av å yte ei profesjonell meklarteneste med sikte på at både seljar og kjøpar skal bli fornøgd.

Ta kontakt med meklar/advokat Jan Erik Mardal for uforpliktande samtale omkring eventuelt sal.

Fastpris for kontraktsoppgjer (kjøpeavtale, skøyte og oppgjer) er kr. 15.000,- inkl. mva. 

 

 

Saksinnmeldingsskjema

her kan du melde inn.....