Personvernerklæring - cookies

Bruk av cookies (informasjonskapslar) på gloppenadvokat.no

Cookies

Vår nettside nyttar cookies (informasjonskapslar), og ved å bruke gloppenadvokatane.no samtykker du i at vi kan sette cookies i din nettlesar.

Cookies er ein standard internett-teknologi som dei aller fleste nettstadar nyttar. Ein cookie vert plassert i internminnet til nettlesaren, og gjer at vi betre kan forstå korleis du brukar nettstaden. På sikt brukar vi denne kunnskapen for å tilby deg ei betre oppleving når du besøker oss igjen. Dette er loggfiler som lagrast på serverar, som f.eks. IP-adresser, nettlesarar, operativsystemer, bruk/navigasjon etc.

Dei fleste nyare nettlesarar, som Opera, Internet Explorer, Firefox, Safari etc, er innstilt på å akseptere cookies automatisk. Om du ikkje ønskjer å akseptere cookies må du difor sjølv velje å endre innstillingane i din nettlesar slik at cookies ikkje blir akseptert.

Merk at denne innstillinga kan føre til at mange nettstadar ikkje vil fungere optimalt.

Vi lagrar aldri informasjon som kan identifisere deg personlig.

Her er ei oversikt over kva cookies vi brukar på våre nettsider:

Namn: Google Analytics
Formål: Samlar informasjon om korleis besøkande brukar nettsida. Vi nyttar denne informasjonen for å lage rapportar og videre for å forbedre nettsida. Cookiane samlar kun informasjon som er anonym, derav antal besøkande på nettsida, kvar besøkande kjem frå og kva sider dei besøker.

Namn: DoubleClick, crumb, JSESSIONID, ss_cid, ss_cvisit, ss_lastvisit, SS_MID, connect.sid.
Formål: Cookies for generelle og vanlige formål, til dømes for å aktivere scrolling på sida.

Gloppenadvokatane etterstrebar til ei kvar tid å følge gjeldande regelverk for personvern, og om du har spørsmål er du velkomen til å sende oss en e-post på post@gloppenadvokat.no.