Om oss

Advokat MNA

Hans Lothe (f.1948)

gjengedal_grey.jpg

Kontaktinfo

Telefon: 57 88 44 00
Mobil: 977 16 696
E-post: hans.lothe@gloppenadvokat.no

Advokatbevilling desember 1985

Praksis

1977-1978 Førstesekretær hos Fylkesskattesjefen i Troms
1977-1978 Konsulent Tromsø likningskontor.
Undervisning i skatterett ved BI, avd. Tromsø

1979-1983 Dagleg leiar ved Gloppen Rekneskapskontor
1984-1985 Advokatfullmektig hos advokatane Hjermann & Dyngen i Førde.
1986- Eigen praksis
 

Utdanning

1977 Cand. Jur. Universitet i Bergen Spesialfag: Bygnings-og ekspropriasjonsrett

Arbeidsfelt

 • Alminneleg forretningsjuss
 • Skatterett
 • Avgiftsrett
 • Arv og skifte
 • Konkurs/insolvens
 • Tingsrett
 • Generasjonsskifte
 • Alminneleg praksis

Advokat MNA

Jan Erik Mardal (f.1970)

20170929-mardal-13965-Edit-Edit.jpg
ee.png
logo_hl.gif

Kontaktinfo

Telefon: 57 88 44 00
Mobil: 975 33 858
E-post: jem@gloppenadvokat.no

Advokatbevilling august 2007

Praksis

1997 - 1998 Vitskapleg assistent, Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen
1999 Saksbehandlar, Boligavdelinga Bergen kommune
2000 Førstekonsulent, Planavdelinga Bergen kommune
2000 - 2001 Førstekonsulent, Kommunal- og regionaldepartementet, Kommunalavdelinga
2001 - 2005 Rådgjevar, Kommunalregionaldepartementet, Kommunalavdelinga
2006 - 2007 Advokatfullmektig, Advokat Hans Lothe
2007 - Eigen praksis

Utdanning

1991 Kommunal planlegging og administrasjon – Høgskulen i Volda
1998 Cand. Jur. Universitetet i Bergen Spesialfag: Kommunalrett

Arbeidsfelt

 • Fast eigedoms rettsforhold: Avhendingslova, bustadoppføringslova, husleigelova mv.
 • Plan- og bygningsrett
 • Eigarseksjonering
 • Forvaltningsrett/kommunalrett
 • Arv- og familiesaker

       EIGEDOMSMEKLING

       Samarbeidsadvokat for Huseiernes landsforbund

Advokat MNA

Jarle Gjengedal (f.1965)

lothe_grey.jpg

Kontaktinfo

Telefon: 57 88 44 00
Mobil: 93 400 344
E-post: jg@gloppenadvokat.no
Advokatbevilling august 2005

Praksis

1990-1995   Førstekonsulent Politiets Datatjeneste
1995-1998    Systemutviklar Accept Data Norge
1998-2003    Prosjektleiar Circle Innovation, Icon Medialab, WM-data
2003-2004    Advokatfullmektig hos advokat Anders Folkman, Førde
2004-2005    Advokatfullmektig hos advokat Liv Tystad, Sandane
2005- Eigen praksis
 

Utdanning

1989  Cand.mag, Realfag, Universitetet i Oslo
1990  Master of Science, IT, Heriot-Watt, Edinburgh
2001 Cand. Jur. Universitet i Oslo Spesialfag: IT-rett

Arbeidsfelt

 • Arv, familie- og skiftesaker
 • Fast eigedom: Tingsrett, jordskifte, reklamasjonssaker mv
 • IT-rett
 • Personvern - GDPR
 • Straffesaker: Forsvarar og bistandsadvokat
 • Barnevernsaker
 • Personskade
 • Alminneleg praksis

Samarbeidsadvokat for Huseiernes landsforbund

Advokat MNA

Øystein Hjelmeset (f.1981)

Kontaktinfo

Telefon: 57 88 44 00
Mobil: 918 18 457
E-post: oh@advokathjelmeset.no

Sjå www.advokathjelmeset.no for meir info om advokat Hjelmeset, kva tenester han tilbyr og pris/vilkår.


Advokatassistent

Britt Bakka Henriksen

henriksen.jpg

Kontaktinfo

Telefon: 57 88 44 00
E-post: post@gloppenadvokat.no

Praksis

Tilsett hos advokat Hans Lothe frå 1986-

Utdanning

1986 Bergen Språk og Sekretærskule
1999 Grunnfag juss
2001 Advokatassistent DNA