Om oss

Advokat MNA

Hans Lothe (f.1948)

gjengedal_grey.jpg

Kontaktinfo

Telefon: 57 88 44 00
Mobil: 977 16 696
E-post: hans.lothe@gloppenadvokat.no
Advokatbevilling desember 1985

Praksis

1977-1978 Førstesekretær hos Fylkesskattesjefen i Troms
1977-1978 Konsulent Tromsø likningskontor.
Undervisning i skatterett ved BI, avd. Tromsø
1979-1983 Dagleg leiar ved Gloppen Rekneskapskontor
1984-1985 Advokatfullmektig hos advokatane Hjermann & Dyngen i Førde.
1986- Eigen praksis
 

Utdanning

1977 Cand. Jur. Universitet i Bergen Spesialfag: Bygnings-og ekspropriasjonsrett

Arbeidsfelt

 • Alminneleg forretningsjuss

 • Skatterett

 • Avgiftsrett

 • Arv og skifte

 • Konkurs/insolvens

 • Tingsrett

 • Generasjonsskifte

 • Alminneleg praksis

Advokat MNA

Jan Erik Mardal (f.1970)

20170929-mardal-13965-Edit-Edit.jpg
ee.png
Logo2.png
Logo-svart-Jan-Erik-Mardal.jpg

Kontaktinfo

Telefon: 57 88 44 00
Mobil: 975 33 858
E-post: jem@gloppenadvokat.no
Advokatbevilling august 2007

Praksis

1997 - 1998 Vitskapleg assistent, Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen
1999 Saksbehandlar, Boligavdelinga Bergen kommune
2000 Førstekonsulent, Planavdelinga Bergen kommune
2000 - 2001 Førstekonsulent, Kommunal- og regionaldepartementet, Kommunalavdelinga
2001 - 2005 Rådgjevar, Kommunalregionaldepartementet, Kommunalavdelinga
2006 - 2007 Advokatfullmektig, Advokat Hans Lothe
2007 - Eigen praksis

Utdanning

1991 Kommunal planlegging og administrasjon – Høgskulen i Volda
1998 Cand. Jur. Universitetet i Bergen Spesialfag: Kommunalrett

Arbeidsfelt

 • Fast eigedoms rettsforhold: Avhendingslova, bustadoppføringslova, husleigelova mv.

 • Plan- og bygningsrett

 • Eigarseksjonering

 • Forvaltningsrett/kommunalrett

 • Arv- og familiesaker

       EIGEDOMSMEKLING

       Samarbeidsadvokat for Huseiernes landsforbund


Advokatassistent

Britt Bakka Henriksen

henriksen.jpg

Kontaktinfo

Telefon: 57 88 44 00
E-post: post@gloppenadvokat.no

Praksis

Tilsett hos advokat Hans Lothe frå 1986-

Utdanning

1986 Bergen Språk og Sekretærskule
1999 Grunnfag juss
2001 Advokatassistent DNA