Lenker

Lenker

Info og ulike sider

Juristane si informasjonsteneste 
http://www.jus.no
 
Offisiell side for alle domstolane
http://www.domstol.no


 

 Høgsterett si nettside
http://www.hoyesterett.no


Database for offentlig informasjon
- http://www.norge.no

Oversikt over lover/forskrifter
http://www.lovdata.no
 
Regjeringa si nettside
http://regjeringen.no