Kopi av arbeidsområde

Arbeidsområde

Våre saksområde omfattar mellom anna:

Tingsrett

Her kjem tekst om arbeidsområdet. Ved oppstart av eit oppdrag, vil klienten få ei oppdragsstadfesting som skal underteiknast av
advokat og klient.

Forretningsjuss

Her kjem tekst om arbeidsområdet. Ved oppstart av eit oppdrag, vil klienten få ei oppdragsstadfesting som skal underteiknast av
advokat og klient.

Arv/generasjonsskifte

Her kjem tekst om arbeidsområdet. Ved oppstart av eit oppdrag, vil klienten få ei oppdragsstadfesting som skal underteiknast av
advokat og klient.

 

 

Forvaltningsrett

Her kjem tekst om arbeidsområdet. Ved oppstart av eit oppdrag, vil klienten få ei oppdragsstadfesting som skal underteiknast av
advokat og klient.

Familierett

Her kjem tekst om arbeidsområdet. Ved oppstart av eit oppdrag, vil klienten få ei oppdragsstadfesting som skal underteiknast av
advokat og klient.

Strafferett

Her kjem tekst om arbeidsområdet. Ved oppstart av eit oppdrag, vil klienten få ei oppdragsstadfesting som skal underteiknast av
advokat og klient.