Aktuelt

Temamøte

Onsdag 11. desember kl. 19-21 på Gloppen Hotell

Demens og anna alvorleg sjukdom kan gjere at du ein gang i framtida treng hjelp til å forvalte dine økonomiske interesser. Eit alternativ til verjemål er at du sjølv opprettar ei fullmakt som skal tre i kraft dersom det skulle bli behov for det, og der du sjølv bestemmer kven som skal ivareta interessene dine.

Det er strenge formelle krav til slike fullmakter. Det er difor viktig at det blir gjort på rett måte. På møtet vil ein gå igjennom kva som er viktig å passe på når ein skal opprette ei framtidsfullmakt og gje nyttige tips om kva oppgåver som bør vere med i fullmakta.

Det er gratis adgang men påmelding til jem@advokatmardal.no eller tlf. 57884400