Startside

Kopi av Kopi av Hans_2.jpg
20170929-mardal-13965-Edit-Edit.jpg
 

Våre saksområde omfattar mellom anna:

Advokatane Lothe & Mardal

  • Tingsrett

  • Forretningsjuss

  • Arveoppgjer

  • Generasjonsskifte

  • Forvaltningsrett

  • Eigedomsmekling/kontraktsoppgjer

  • Seksjonering av eigedom

 

 

Advokat Hans Lothe og advokat Jan Erik Mardal er i kontorfellesskap.

Advokat Øystein Hjelmeset er frå og med 1. mai 2018 óg ein del av kontorfelleskapet. Sjå www.advokathjelmeset.no for meir info om advokat Hjelmeset, kva tenester han tilbyr og pris/vilkår.

Advokatkontoret ligg i gamle meieribygget på
Sandane som er kommunesenteret i Gloppen.

Huseiernes Landsforbund, avd. Sogn og Fjordane, har sitt distriktskontor ved vårt kontor, der Jan Erik Mardal er distriktsleiar. Advokatane Mardal og Hjelmeset er samarbeidsadvokatar og gir medlemmar av HL ein gratis halvtime juridisk bistand per år, samt 20 % rabatt på ordinær timepris.Les meir

Eigedomsmekling

Vi har lang erfaring med sal av einebustader/leilegheiter,
gardseigedomar og fritidseigedomar i heile distriktet, med
Gloppen som kjerneområdet.

Vi kjenner marknaden svært godt og er opptatt av å yte ei
profesjonell meklarteneste med sikte på at både seljar og
kjøpar skal bli fornøgd. For ein meir uforpliktande samtale
omkring eventuelt sal.

Ta kontakt med meklar/advokat Jan Erik Mardal

1472934_232329130275791_1947099491_n.jpg
ee.png
Logo2.png