Startside

lothe_grey.jpg
20170929-mardal-13965-Edit-Edit.jpg
gjengedal_grey.jpg

Saksområde

Om oss

Våre saksområde omfattar mellom anna:

Advokatane Lothe, Mardal & Gjengedal

  •     Tingsrett
  •     Forretningsjuss
  •     Arv/generasjonsskifte
  •     Forvaltningsrett
  •     Familierett
  •     Personvern/GDPR/It-rett

 

 

Advokat Hans Lothe, advokat Jan Erik Mardal og
advokat Jarle Gjengedal er i kontorfellesskap.
Advokatkontoret ligg i gamle meieribygget på
Sandane som er kommunesenteret i Gloppen.

Huseiernes Landsforbund, avd. Sogn og Fjordane,
har sitt distriktskontor ved vårt kontor, der
Jan Erik Mardal er distriktsleiar og samarbeidsadvokat.Les meir

Eigedomsmeklar

Eigedomsmekling

Vi har lang erfaring med sal av einebustader/leilegheiter,
gardseigedomar og fritidseigedomar i heile distriktet, med
Gloppen som kjerneområdet.

Vi kjenner marknaden svært godt og er opptatt av å yte ei
profesjonell meklarteneste med sikte på at både seljar og
kjøpar skal bli fornøgd. For ein meir uforpliktande samtale
omkring eventuelt sal.

Ta kontakt med meklar/advokat Jan Erik Mardal

1472934_232329130275791_1947099491_n.jpg
ee.png
logo_hl.gif